پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
حسابداری : چگونگی محاسبه مالیات حقوق و دستمزد
نوشته شده در چهارشنبه 29 شهریور 1391
ساعت : 04:21 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین

حسابداری: (چگونگی محاسبه مالیات حقوق و دستمزد)

 

برای مشاهده متن کامل ، بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

چگونگی محاسبه فرمول :

 

در محاسبه مالیات حقوق . همیشه دارای یك مبلغی هستیم كه به آن معافیت مالیاتی می گویند در حقیقت برای عادلانه تر شدن مالیات مبلغ حقوق در یافتی  تا این مبلغ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مابقی حقوق در یافتی مستقیما به جدول مالیاتی  برده شده ومحاسبه می شود . 

 

مثال 1 :

 

كل حقوق در یافتی شخصی در پایان ماه معادل  25,500,000  ریال می باشد مالیات این شخص به ترتیب زیر خواهد بود .

 

 

2,500,000

كل حقوق در یافتی

(2,160,000)

میزان معافیت

340,000

مانده  ضربدر 10 درصد

34,000

میزان ما لیات

 

نكته قابل توجه اینكه چون افراد در جامعه دارای مبلغ حقوق های مختلف می باشند بنابر این  همیشه باقیمانده فوق با نرخ ثابت ده درصد محاسبه نخواهد شد .  بنابر این لازم است كه نرخ های محاسبه با توجه به افزایش حقوق نیز افزایش یابد  چرا كه در این صورت پرداخت مالیات  عادلانه تر خواهد بود . پس طبق جدول مالیاتی  نرخ ها از 10 و 20و 25و 30 و35 درصد تشكیل شده است . به مبالغی كه در فاصله درصد های مذكور قرار می گیرد طبقه مالیاتی می گوییم .یعنی اینكه اگر حقوق شما را از معافیتی كه قبلا ذكر شد كسر كنیم عددی باقی خواهد ماند كه این عدد تا مبلغ 5,660,000  ریال    با نرخ 10 درصد محاسبه میكنیم بعد اگر باز هم مبلغی باقی ماند آن مبلغ تا میزان  10,493,333  ریال  با نرخ 20 درصد و باز هم اگر عددی باقی ماند تا میزان 22,993,333 ریال  با نرخ 25 درصد محاسبه میكنیم كه اگر باز هم عددی باقی ماند تا میزان 85,493,333 ریال   با نرخ 30 درصد محاسبه می كنیم  در نهایت اگر باز هم عددی  باقی ماند تا میزان

100,000,000 ریال با نرخ 35 درصد محاسبه می كنیم .

 

از مبلغ (ریال )

تا مبلغ (ریال )

نرخ مالیاتی (درصد )

طبقه مالیاتی

میزان مالیات محاسبه شده

                    1

     2,160,000

0%

معافیت مالیاتی

                        -  

        2,160,000

     5,660,000

10%

اول

                350,000

        5,660,000

   10,493,333

20%

دوم

                966,667

      10,493,333

   22,993,333

25%

سوم

             1,316,667

      22,993,333

   85,493,333

30%

چهارم

             4,441,667

      85,493,333

 100,000,000

35%

پنجم

           23,993,333

 

                                           

 

مثال 2 :

 

فرض كنید حقوق در یافتی شخصی در پایان ماه معادل 5,660,000 ریال   می باشد مالیات این شخص به ترتیب زیر محاسبه می شود .

 

برای راحتتر شدن موضوع اینگونه میگوییم كه طبقه اول مالیات تا 5,660,000 ریال می باشد پس مالیات این طبقه اینگونه خواهد بود كه          3500000= 2160000 -5660000   ریال كه ده درصد آن مساوی 350000ریال میباشد .  اگر5660000 ریال را در سلول   a1 بنویسیم فرمول اكسل مساوی خواهد بود با

 

 =if(and(a1>2160000;a1<=5660000);(a1-(2160000))*0.1 

 

 در حقیقت این بخش از فرمول برای محاسبه طبقه اول جدول می باشد .

 

 

مثال 3 :

 

فرض كنید حقوق دریافتی شخصی در پایان ماه معادل 10,493,333 ریال  ریال باشد مالیات حقوق این شخص به ترتیب زیر خواهد بود .

 

ابتدا می گوییم  چون این عدد بزگتر از 5660000 ریال است پس ما دیگر نیازی به محاسبه مالیات تا 5660000 ریال نداریم چون در فرمول قبلا محاسبه شده است . تنها كاری كه می كنیم بایستی مابقی عدد بزرگتر از 5660000ریال را محاسبه كنیم ومالیات طبقه اول را به آن اضافه كنیم . بنابر این :

 

If(and(a1>2160000;a1<=5660000);(a1-(2160000))*0.1;if(and(a1>5660000;a1<=10493333);(a1-(5660000))*0.2+(350000)

 

در فرمول بالا وقتی بعد از if     and   می آوریم در واقع شما دامنه شرط خود را افزایش داده  و به نوعی با ایجاد علامت كوچكتر و بزرگتر دامنه شرط  خود را با  and محدود می كنید . می گویید اگر a1  بزرگتر از 2160000  و A1  كوچكترومساوی با 5660000 باشد  آنگاه جواب شرط ما بایستی معافیت را كسر كرده سپس در درصد طبقه اول ضرب كند ادامه فرمول نیز به همین ترتیب چون پرانتز if  اول بسته نشده است بنابر این می توانیم if  دیگر ایجاد كرده و ادامه می دهیم . اگر a1   بزرگتر از   5660000 و  كوچكتر و مساوی  با  10493333باشد  آنگاه جواب شرط دوم ما بایستی منهای 5660000 سپس در درصد طبقه دوم (20 درصد ) ضرب شود ودر نهایت با حاصل مالیات طبقه اول جمع شود.  كه جواب فرمول شما مسای 1316667 خواهد شد و نكته قابل توجه اینكه با دادن شرط and  در حقیقت شما تمام اعداد بین هر طبقه را مد نظر قرار خواهید داد .

 

فرمت تابع  (جواب درصورتی كه شرط تابع برقرار نباشد ;  جواب درصورتی كه شرط تابع برقرار باشد; شرط تابع ) if

 

نكته : ما در فرمول وقتی علامت  بزرگتر از  <  می گذاریم در واقع    خود آن عدد را در نظر نمی آوریم و وقتی علامت <=  می گذاریم    در واقع خود آن عدد و كوچكتر از آن عدد را مد نظر قرار میدهیم . مهم اینست كه فقط 2160000ریال علامت مساوی ندارد كه منطق فرمول همین است چون 2160000  عددی است كه از پرداخت مالیات معاف است . بقیه اعداد هر طبقه یكبار در فرمول مورد محاسبه قرار می گیرند چون یكباردر یك if   ماكسیمم فرمول محسوب شده و در محاسبه قرار می گیرد و در if   دیگر مینیمم فرمول در نظر گرفته می شود .

به طور ساده تر  :  اگر سلول عدد وارده را a1   فرض كنیم  می توان گفت  :

اگر   a1  بزرگتر باشد از  2160000 (شرط تابع ) و a1    كوچكترو مساوی با5660000 باشد آنگاه  جواب شرط هر عددی شد منهای معافیت مالیاتی سپس ضربدر نرخ طبقه اول (10% )   در قسمت جواب  در صورتی كه شرط  تابع برقرارنباشد تابع  if   باید دقت شود كه پرانتز اول بسته نشود چون در این صورت قادر به ادامه فرمول نخواهید بود پس ادامه میدهیم  اگرa1  < باشد از 5660000 كه سقف  طبقه اول است (دقت شود كه دیگر 5660000 علامت مساوی نمی گیرد چون در این صورت جواب فرمول شما غلط خواهد بود چرا كه باید یك بار كوچكتر و مساوی و یك بار دیگر بزرگتر ومساوی باشد كه این منطق درستی نیست ) و كوچكترومساوی باشد از 104933333 كه سقف طبقه دوم مالیاتی می باشد در این صورت جواب درست اینست كه a1  منهای 5660000 سپس در نرخ طبقه دوم (20 % ) ضرب می كنیم جواب هر چه شد با عدد 350000  جمع شود .

 ( عدد 350000 در حقیقت مالیات طبقه اول در حالتی كه ما عدد 5660000 را وارد كرده باشیم می باشد .می دانید چرا این كار را انجام دادیم ؟ چون ما وقتی در فرمول با علامت كوچكتر وبزرگتر فاصله بین اعداد را محدود می كنیم و طبقه به طبقه پیش می رویم پس دیگر نیاز نیست تا فرمول طبقه اول را در طبقه دوم  بگنجانیم از طرفی برای درست بودن جواب بایستی مالیات طبقه اول را در جواب طبقه دوم بنگنجانیم پس می توانیم بگوییم جواب طبقه دوم هر چه شد با نهایت مالیات طبقه اول جمع شود )مجددا در بخش جواب نادرست تابع if   طبقه دوم با یك if  دیگر شروع می كنیم تا تابع تودر تو ادامه یابد كه : اگر a1  <  باشد از 10493333 و a1  كوچكتر و مساوی 22993333  باشد آنگاه  a1  منهای 10493333 جواب هر چه شد ضرب در نرخ طبقه سوم (25 % )  سپس جواب بایستی بنا به همان دلیلی كه در بالا ذكر شد با عدد 1316667 جمع شود . لازم به توضیح است كه عدد 1316667 از تركیب دو عدد می باشد یعنی نهایت مالیات طبقه اول و دوم (350000+966667) پس در این قسمت نیز مالیات طبقه های قبلی نیز دخیل شد . ادامه می دهیم كه اگر a1  بزرگتر باشد از 22993333 و a1  كوچكتر ومساوی باشد با85493333 (كه عدد سقف طبقه چهارم می باشد )

 

آنگاه a1  منهای 22993333 كه جواب هر چه شد در نرخ طبقه چهارم (30%) ضرب می كنیم و با مالیات طبقه های قبلی جمع می كنیم یعنی (350000+966667+ 3125000) = 4441667 ودر نهایت ادامه می دهیم اگر a1 بزرگتر باشد از 85493333 و كوچكتر مساوی 100000000 آنگاه a1   بایستی منهای 85493333 شود سپس در نرخ مالیاتی طبقه آخر (35%)‌ضرب شود و در نهایت با مالیات محاسبه شده طبقه های قبلی جمع شود .

یعنی با عدد 23191667 جمع شود (اگر عدد 85493333 را در فرمول قرار دهید مالیات تا این طبقه مساوی این عدد خواهد شد )

 

 

دقت كنید كه در تابع  if  وقتی پرانتز اول باز شد نباید تا آخر فرمول بسته شود چون فرمول شما تا همان جا كه پرانتز بسته می شود خواهد بود . به یاد داشته كه پرانتز اول با رنگ مشكی در اكسل مشخص می باشد و با رنگ مشكی نیز بسته می شود بقیه پرانتز ها با توجه به توابع ایجاد شده بعدی به رنگهای دیگر می باشد كه این می تواند در تشخیص بهتر شما در مورد ابتدا و انتهای هر تابع كمك كند . 

 می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic