پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
بخشنامه درامد (حسابداری دولتی):
نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1391
ساعت : 06:52 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین

شماره 31689/8276/54

تاریخ          30/8/1379

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

 در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای قانونی در دفاتر ، صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی و فرمهای عملکرد که طی نامه شماره 487/400/2 مورخ 25/8/79 به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد .

1.     معادل اقلام برآورد درآمد عمومی در قسمت سوم قانون بودجه یا پیوست شماره (2) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله

حساب درآمد واحدهای دستگاه ( بدهکار)         ***

حساب درآمد پیش بینی شده ( بستانکار )         ***

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب
 ساعت : 06:50 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین
 بسمه تعالی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

       در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور نحوه ثبت عملیات حسابداری گروه حسابهای "وجوه اداره شده " موضوع ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن به شماره 9354/ت26556ه مورخ 22/3/1381 هیات محترم وزیران در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی که به شرح نامه شماره 454/400/2 مورخ 12/7/1385 (تصویر پیوست) دیوان محاسبات کشور به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است به شرح زیربرای اجراء ابلاغ می گردد :

1- با توجه به ماده (7) قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن ، ذیحسابی دستگاه اجرائی واگذار کننده اعتبارات وجوه اداره شده موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل و یا بانکهای عامل را که طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده دستگاه اجرائی مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس قرارداد منعقده با بانکهای عامل ، در اختیار بانک عامل یا بانکهای عامل قرار گرفته به هزینه قطعی منظور و پس از ثبت تامین اعتبار و کنترل قراردادها منعقده بشرح زیر در دفاتر ثبت می شود :

الف- حساب بانک وجوه اداره شده نزد بانکهای عامل (بدهکار) ×××

حساب بانک پرداخت (بستانکار) ×××

ب- حساب هزینه (بدهکار) ×××

حساب وجوه اداره شده (بستانکار)×××

و ذیحسابی بایستی حساب معین بر حسب بانکهای عامل نگاهداری نماید .

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب
 پیشامدهای احتمالی:
نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند 1391
ساعت : 06:48 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین

پیشامدهای احتمالی:به وضعیتی اطلاق می گردد كه در تاریخ ترازنامه وجود داشته است و نتیجه آن تنها در صورت وقوع یا عدم وقوع یك یا چند رویداد نامشخص اتی تعیین خواهد شد

در نوع شناسایی پیشامدهای احتمالی 2 عنصر مهم تعیین كننده می باشند:احتمال وقوع و مبلغ

انواع پیشامدهای احتمالی:دارایی احتمالی یا كاهش بدهی احتمالی و بدهی احتمالی یا كاهش احتمالی دارایی

دارایی احتمالی یا كاهش بدهی احتمالی:

1-وقوع آن محتمل باشد:ذخیره درنظر نمی گیریم امادر یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می كنیم

2-وقوع آن ممكن باشد:نه ذخیره درنظر می گیریم و نه در یادداشتهای پیوست افشا می كنیم

3-وقوع آن بعید باشد: نه ذخیره درنظر می گیریم و نه در یادداشتهای پیوست افشا می كنیم

بدهی احتمالی یا كاهش احتمالی دارایی

1-وقوع آن محتمل باشد:

چنانچه مبلغ آن به صورت اتكاپذیر مشخص باشد:ذخیره لازم در صورتهای مالی منظور گردد.

چنانچه مبلغ آن به صورت اتكاپذیر مشخص نباشد:ذخیره درنظر نمی گیریم امادر یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می كنیم.

 2-وقوع آن ممكن باشد: ذخیره درنظر نمی گیریم اما در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می كنیم.

3-وقوع آن بعید باشد: نه ذخیره درنظر می گیریم و نه در یادداشتهای پیوست افشا می كنیم.

مساله:

اگر شركت شاكی در سال 1*13 بر علیه شركت متهم اقامه دعوی كرده باشد و وكیل شركت شاكی دریافت مبلغی حدود 100میلیون ریال و وكیل شركت متهم پرداخت جریمه ای میان 70 تا 180 میلیون ریال (به احتمال قوی حدود 120 میلیون ریال) را محتمل می دانند. با توجه به عدم صدور رای دادگاه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی سال 1*13 اثرات ناشی از این امر را برصورتهای مالی طرفین را بنویسید:

پاسخ:

شركت شاكی هیچ گونه مبلغی را در حسابها ثبت نمی كند اما می تواند موضوع را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا كند

شركت متهم مبلغ 70 میلیون ریال ذخیره در حسابها منعكس و مبلغ 110میلیون ریال را نیز به عنوان بدهی احتمالی در یادداشتها صورتهای مالی افشا می كند.

نحوه افشا در صورتهای مالی:

باید قبل از ملاحظات مالیاتی افشا شود اگر اثرات مالیاتی آن هم قابل اندازه گیری باشد باید محاسبه و در یادداشتها افشا گردد.

روشهای حسابرسی بدهیهای احتمالی:

1-تاییدیه وكیل حقوقی صاحبكار گرفته شود.

2-تاییدیه مدیریت صاحبكار مبنی بر افشا و ثبت كلیه بدهیهای احتمالی گرفته شود.

3-حسب مورد تاییدیه از مراجع ذیصلاح گرفته شود.

4-تاییدیه از بانكها و موسسات اعتباری طرف حساب شركت گرفته شود.

5-بررسی صورتجلسات هیات مدیره تا تاریخ تكمیل رسیدگیها

احتمالیهای مربوط به مخاطرات عمومی:

معرف زیانهایی هستند كه در آینده ممكن است رخ دهند مانند اعتصاب كاركنان ،گران شدن مواد اولیه .در حالی كه پیشامدهای احتمالی مربوط به وقایعی است كه در گذشته رخ داده اما هنوز نتیجه آن معلوم نیست.

احتمالیهای مربوط به مخاطرات عمومی نباید در صورتهای مالی افشا شود یا برایشان ذخیره ای در نظر گرفته شود زیرا وقایعی كه منجر به زیان شود هنوز رخ نداده است.

نكته :عدم پوشش بیمه ای دارائیها یك احتمالی مربوط به مخاطرات عمومی است و نباید در صورتهای مالی افشا شود.

  General risk contingencies                          احتمالیهای مربوط به مخاطرات عمومی      

  Contingent liabilities                                       بدهیهای احتمالی                   

  Unasserted claims                                                            دعاوی احتمالی   

  Loss contingencies                                                         زیانهای احتمالی


 ساعت : 11:43 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین

موضوع: مقاله ای  در مورد حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

چکیده

در این مقاله با مروری بر تاریخچه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی ، به توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و اهداف آن خواهیم پرداخت.
همچنین به مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و معیارهای موجود برای تفکیک هزینه های اجتماعی از هزینه های اقتصادی واحد تجاری و در پایان به دو روش تهیه گزارش اجتماعی ، اشاره خواهیم داشت.

تاریخچه


گزارشهای ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی ، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار می دهند و سود آوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت می دانند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی می کنند که مهمترین آنها عبارت‌اند از :
- سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه؛
- مدیران واحد تجاری؛
- اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛
- سازمانهای دولتی؛
- کارکنان واحد تجاری؛
- مشتریان؛
- فروشندگان.
به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری ، در اوایل دهه شصت میلادی مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (SRA=SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING) در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا ، کانادا و استرالیا از قبیل آندرسن، موبلی و لین اوس در نوشته های خود به آن اشاراتی داشته اند و از میان آنان آندرسن را باید به عنوان پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست.
اما در کشور آمریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تاخیر در اوایل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداری آمریکا (A.A.A) با تشکیل کمیته ای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است؛ به گونه ای که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصیفی داشته و بیشتر با تکیه بر توصیف مفاهیم ، توجه کمتری را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملی کردن آن داشته اند.
شاید عامل اصلی این حرکت، ناشی از محدودیتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گیری و گزارشگری آثار خارجی واحد تجاری باشد . منظور از آثار خارجی‌، آن گروه از فعالیتها و نتایج عملیات واحد تجاری است که فراتر از منافع گروههای پیش گفته باشد و آثاری همچون هزینه‌های اجتماعی، منافع اجتماعی و بازده اجتماعی را شامل می شود.
سر انجام به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست بویژه آلودگیهای ناشی از آزمایشهای هسته‌ای‌، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) توجه خود را معطوف موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی کرد و بر این اساس فدراسیون مذکور، مجموعه ای از بیانیه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوین استانداردهایی در رابطه با حسابداری و حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی شد.
اما در خصوص کشور ما ، این مفهوم همانند سایر امور با سه دهه تاخیر ، برای اولین بار در پاییز سال 1372 شمسی (1993 میلادی) در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران با مقاله ای به نام تئوری حسابداری اجتماعی مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداری ارائه شده است.

مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی....

برای مشاهده ادامه متن و مثال ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب
 مقاله:نقش حسابرسی داخلی در مدیریت جهانی
نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1391
ساعت : 07:43 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین

نقش حسابرسی داخلی در مدیریت جهانی

 

 

برای مشاهده متن کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. ساعت : 07:29 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین
اختصاصی (PnuNews.com)
اولین اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور منتشر شد
به گزارش اخبار پیام نور (PnuNews.com) روز گذشته در پیگیری که برای غیر فعال بودن لیست منابع برخی رشته ها انجام دادیم چند اصلاحیه برای آنها اعلام شد.برهمین اساس اولین اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور در ۶ اسفند ۹۱ برای رشته های کارشناسی ارشد حسابداری ، مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی ، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی ، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی كاربردی شهری و آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) اعمال شده است. همچنین صبح امروز هفتم اسفند اصلاحیه لیست ارائه دروس و لیست منابع درسی برای رشته کارشناسی ارشد عمران - سازه نیز اعلام شد
برای دانلود جدول وضعیت منایع درسی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ کلیه رشته ها در مقاطع
كارشناسی ناپیوسته ، كارشناسی ، كارشناسی ارشد ، دکترا دانشگاه پیام نور
 کلیک کنید


 ساعت : 06:27 ب.ظ
نویسنده : رضا بالایی ثمرین
ثبت نام و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی و ممتازین کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور آغاز شد
به گزارش اخبار پیام نور (PnuNews.com)  ثبت نام و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی و دانشجویان ممتاز بدون کنکور کارشناسی ارشد از امروز برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور آغاز شد. این دسته از دانشجویان می توانند با ورود به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و براساس دستور العمل اعلام شده نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک خود به صورت غیر حضوری اقدام کنند.انتخاب واحد این دسته از دانشجویان بعد از تایید نهایی مدارک توسط کارشناس مربوطه از طریق همان سیستم گلستان امکان پذیر خواهد بود. مهلت ثبت نام و انتخاب واحد تا ۱۰ اسفند می باشد. همچنین تاریخ حذف و اضافه برای کلیه دانشجویان از ۱۹ اسفند تا ۳۰ اسفند خواهد بود.لازم به ذکر است تاریخ شروع امتحانات ترم دوم از ۳۱ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد خواهد بود.
 دستورالعمل نحوه ورود به سیستم گلستان ، مدارک لازم،و نکات بسیار مهم کلیک کنید
توصیه می کنیم حتما نکات را کامل مطالعه کنید

 آنچه دانشجویان ورودی جدید پیام نور باید بدانند کلیک کنید


  
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic